net
zoals
thuis.

Hou (ook) het Luuëkerpârk schoon!

Hou (ook) het Luuëkerpârk schoon!

Roel Franssen

Inwoner Weert

“Als kind was ik altijd buiten te vinden: lekker spelen en voetballen. Dat gun ik de huidige kinderen van Leuken ook. Daarom hebben we een aantal jaren geleden met de wijkraad het Luuëkerpârk opgezet. We bouwden met hulp van de gemeente hutten en klimtoestellen, inclusief een kabelbaan, realiseerden picknickplekken en volkstuintjes en organiseren activiteiten zoals een crossfietswedstrijd. In 2017 wonnen we de tweede plek in de landelijke titel ‘Kern met Pit’.”
Hou (ook) het Luuëkerpârk schoon!
“Helaas is het de laatste tijd een bende in het park. Picknickplekken worden vernield, er wordt veel rotzooi achtergelaten, lege flessen kapot gegooid en vuurwerk afgestoken. Het animo onder de vrijwilligers is hierdoor tot een dieptepunt gezakt. Toch lopen we nog steeds regelmatig een rondje door het park om het zwerfafval weer op te ruimen. Vanuit de wijkraad hebben we overleg met de gemeente en Punt Welzijn over hoe we het kunnen oplossen. We willen een pluktuin aanleggen en nieuwe activiteiten organiseren. Daarmee gaan we het tij keren! Ik hoop dat het lukt – vooral voor de jeugd!”