net
zoals
thuis.

Wij willen mensen bewust maken van hun gedrag

Wij willen mensen bewust maken van hun gedrag

Maurits Huybrechts

Toezicht en Handhaving

"Afval op straat zorgt voor een onprettige en soms ook onveilige leefomgeving. Dat is voor niemand prettig! Wij willen mensen bewust maken van hun gedrag. Als we iemand op heterdaad betrappen, delen we een boete uit, maar dat is niet ons doel. Wij gaan liever met mensen in gesprek en hopen dat ons optreden een preventieve werking heeft."
Wij willen mensen bewust maken van hun gedrag
"Dat geldt ook voor de andere terreinen waarin wij werken, zoals met jongeren. We willen op gelijke hoogte met iemand praten en tot iemand doordringen. Het dumpen van afval is vaak gemakzucht. Wij zeggen: denk na over wat je doet en over de gevolgen ervan, voor jezelf en de ander.”